Buderus Güneş Enerjisi duoCLEAN Hijyenik Boylerler

  • Buderus Güneş Enerjisi Boyleri iç yüzeyi termoglasür adı verilen cam katkılı özel bir alaşım ile kaplıdır. Bu kaplama, boyler içinde depo edilen kullanma suyunun hijyen olarak korunmasını sağlamaktadır. Termoglasür kaplama ile oluşan pürüzsüz yüzey hem hijyen özelliktedir, hem de korozyona ve kireç birikimine engel olur.
  • Buderus özel Termosifon Boylerlerde boyler alt seviyesinde özel bir iletim borusu içerisinde ısınan kullanım suyu hızlı bir şekilde boyler üst noktasına ulaştırılmakta ve yine bu iletim borusu üzerinde bulunan silikon klapeler sayesinde boyler sıcaklık dengesi kontrol altında tutulabilmektedir. Boyler içerisinde oluşan sıcaklık katmanları hızlı ve dengeli sıcak su teminini beraberinde getirmektedir. Bu kapaklar, doğal sirkülasyon ile sadece birbirleriyle eşit sıcaklıktaki boru içi ve dışındaki suların karışmasına izin verir. Böylece boyler içinde çalışma için gerekli olan sıcaklık farkı sağlanır.
  • Bu termosifon yapı aynı zamanda, kazan destek serpantini de üst hacimde bulunduğundan özellikle düşük ışınımın olduğu dönemlerde ve geçiş mevsimlerinde kazanın devreye girmesini de önleyebilmektedir.
  • Güneş enerjisinden en yüksek oranda faydalanabilmek için depolama hacimleri büyük tutulmaktadır. Böylece depolanan enerji miktarı da artmaktadır. Ancak depo hacminin büyük olması klasik boylerlerde dezavantaj olabilmektedir. Bu yüzden güneş enerjisi boylerleri çok iyi izolasyona sahip olmalı, özellikle boylerin üst kısmında arttırılmış izolasyon kullanılmalıdır. Aksi takdirde boylerden istenen sıcaklıkta (konfor sıcaklığında) su alınmasını güçleşmekte, boyler soğumaktadır ve sistemde ayar sıcaklığına ulaşılamadığı zaman kazan desteği devreye girmektedir.
  • Klasik Sistemlerde güneşten elde edilen enerji çok büyük olan su kütlesini kimi zaman ancak birkaç derece yükseltebilmektedir, özellikle kullanımın yoğun olabileceği sabah saatlerinde veya kış aylarında zaten düşük miktarlarda olan güneş ışınımından verimli şekilde faydalanabilmek zorlaşmaktadır. Az ama artan miktarda güneş ışınımı varken (sabah saatlerinde) ve boyler sıcaklığı yükselme eğiliminde iken kazanın devreye girmesi önlenememektedir. Oysa debi kontrollü bir sistemde ışınım miktarı ve boyler yükü dikkate alınarak debi en uygun seviyede tutulmakta, gerektiğinde kolektör ile boyler sıcaklık farkları düşük debi sayesinde artırılarak, boylerin üst katmanlarında en zor şartlarda bile hazır sıcak su sağlanabilmektedir.

atm